Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació 	edu365.cat

Com podem fer animacions

animacions

 

Hi ha diferents tècniques per aconseguir animar imatges. Algunes són ben senzilles i tu mateix les pots experimentar, d'altres són més complexes i requereixen molts mitjans per aconseguir-les.

ES PODEN FER ANIMACIONS SENSE CÀMERA?

Doncs sí, les joguines òptiques són un exemple de com, mitjançant l'elaboració d'elements senzills (taumatrop, zootrop...), es pot aconseguir animar imatges fixes.

Només cal dibuixar una seqüència que reprodueixi les diferents fases d'un mateix moviment i, després, aplicar un enginy que les faci moure a la mateixa velocitat.

QUINES ANIMACIONS PUC FER SI DISPOSO D'UNA CÀMERA?


La tècnica més corrent és la que consisteix en animar qualsevol objecte imatge per imatge.

 


1 2 3