Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació 	edu365.cat

Videocreació Descarrega-ho tot en pdf

Què és?

animacions

 

Les videocreacions són composicions audiovisuals que basant-se generalment en una locució d'àudio o una música predefinida obtenen com a resultat un producte que mostra el tarannà, la ideologia, la forma d'entendre la vida o els costums d'una persona, grup de persones o corrent social. Dit d'una altra manera, podríem definir una videocreació com una forma d'expressió que fa servir els mitjans tecnològics per explicar històries, reflexionar i fer extensiva una forma de pensar entorn d'una realitat actual. Tot i ser un producte proper al llenguatge del cinema les seves propostes solen aportar una visió diferent d'aquest en tant que solen partir d'una realitat més propera.

canibale

Una videocreació és un producte audiovisual de caire completament subjectiu, és a dir, una composició a través de la qual l'autor expressa uns sentiments o un punt de vista que no té perquè correspondre forçosament amb cap dels molts que poden existir ni estar en concordància amb allò que pensa la majoria de la població.

Les videocreacions són audiovisuals de curta durada que no acostumen a superar els vuit o deu minuts

 

La confecció visual es basa principalment en imatges obtingudes a través de tres fonts diferents: imatges enregistrades directament amb la càmera, imatges provinents de fotografies i imatges de síntesi.

 

La generalització de l'ús dels mass media a totes les llars i l'aparició de nous i potents canals de comunicació com pot ser internet ha significat també una sensible popularització en l'ús de les videocreacions, especialment a través dels videoclips musicals, els quals, s'han convertit en tot un referent a l'hora de parlar de molts dels artistes més mediàtics i que més coneixem actualment.