Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació 	edu365.cat

Videocreació Descarrega-ho tot en pdf

Què i com ho expliquem?

animacions

 

Com a qualsevol altre producte audiovisual, el tema objecte de treball i el target social al qual s'adreçarà la nostra producció són la base des de la qual iniciar la nostra tasca.

 

En funció d'allò que hom vol explicar ho haurem d'encaminar d'una o altra manera imposant a les nostres imatges un ritme adequat a cada cas.

Així, haurem de fer un tractament diferenciat de les imatges en funció de què pretenem expressar amb la nostra videocreació. És a dir, tindrà un tractament diferent una videocreació que pretén fer un repàs a l'obra pictòrica d'un artista plàstic, una videocreació que pretén reforçar un assertisme adequat enfront de la drogaaddicció o si volem fer el videoclip musical d'un grup de música que han format uns col·legues de l'institut.

vision

Resulta evident que cadascun dels exemples anteriors desencadenarà un producte audiovisual diferenciat amb un objectiu comunicatiu també diferenciat i un ritme propi; i, si bé tots ells poden ser etiquetats com a videocreacions, podem diferenciar-los en grans blocs.

Alguns d'aquests blocs són els videotutorials, els vídeos de caire formatiu, els videoclips o el vídeoart.