Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació 	edu365.cat

Videocreació Descarrega-ho tot en pdf

Videos formatius

animacions

 

Els vídeos formatius són, en alguns aspectes, molt similars als del grup anterior, ja que també tenen el seu objectiu en la transmissió de coneixements. Aquests, però, tal i com ja indica el seu nom, centren l'atenció en la formació i tot fent servir la informació com a element de convicció. És el cas, per exemple, de campanyes tan conegudes com la del tabaquisme, la velocitat al volant, l'alcoholisme o la drogaaddicció.

genere091

En aquesta mena de producte si bé la informació segueix lligada a criteris d'objectivitat, l'aspecte formatiu està lligat a comportaments i actituds tan personals com socials que afecten a un conjunt de població. Vist això podem fàcilment deduir que aquesta mena de clips tenen un caire molt més subjectiu per tal de facilitar la comprensió i potenciar aquells aspectes en els que volem realment centrar no només l'atenció, sinó també forçar la posterior reflexió de l'espectador.

Com a conseqüència del punt de vista més subjectiu, l'elaboració d'aquests audiovisuals fa servir eines més pròpies del llenguatge audiovisual que no pas les anteriors, com poden ser plans més dinàmics, descentraments de la imatge, punts de vista poc usuals i ús de cortinetes clàssiques.

 

Les imatges dels audiovisuals d'aquest tipus estan composades bàsicament per imatges de vídeo i imatges de síntesi, fent servir només les imatges fixes juntament amb els grafismes com a recurs potenciador del missatge global que es vol transmetre.