Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació 	edu365.cat

Videocreació Descarrega-ho tot en pdf

Videoclips

animacions

 

Els videoclips s'han convertit en una de les tipologies de vídeo més conegudes i més consumides. És del tot habitual trobar vídeos d'aquesta mena a la majoria de canals de televisió, als cinemes, a internet o fins i tot a través de mòbils de darrera generació.

La seva funció és la de fer més comercial una cançó a l'hora que publicita al cantant o la cantant. Tot i que en alguns casos pugui no semblar-ho, aquesta publicitació és una tasca important dins del vídeoclip i és en ella que els autors de l'audiovisual centren els seus esforços. Depenent de com es mostri el protagonista la cançó acabarà agradant més o menys als tipus de públic a qui teòricament s'adreça.

Les escenes del videoclip es composaran en funció d'aquest públic. Per tant, serà el target qui definirà el ritme final del producte així com el vestuari i l'ambientació, la formalitat o la irreverència de l'artista, la seva postura sensual o la serenor de la mirada, la seriositat interpretativa o la rauxa i la follia com a paràmetres expressius.

Cadascun d'aquests i d'altres aspectes determinaran la globalitat del clip, des dels colors dominants als enquadraments i moviments de càmera, des de la durada dels plans a la forma de traspàs entre ells.

En general, els vídeo-clips prenen cada cop més efectes propis del cinema, creant entorns fantàstics i fantasmagòrics que s'allunyen del convencionalisme i de la quotidianeitat i naturalitat que tindria un artista situat l'escenari.

Això fa que els recursos visuals emprats en aquesta mena de produccions passin molts cops per un altíssim ritme de diàleg de plans amb canvis d'enquadraments i constants salts d'eix lligats, molts cops, entre si a través de cortinetes adaptades a cada situació. Els talls en sec s'eviten en aquesta mena de produccions, ja que trenquen excessivament els ritmes interns, tant de la imatge com de la cançó. De la mateixa forma les foses encadenades s'allarguen en el temps i se'n reserva el seu ús per a clips que tinguin com a tema principal la cançó melòdica, en aquests casos l'allargament de les foses encadenades ajuda a reforçar el sentiment bucòlic i melangiós que és vol transmetre.