Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació 	edu365.cat

Videocreació Descarrega-ho tot en pdf

Per on comencem?

animacions

 

Per començar ens cal saber què volem fer, de què volem parlar, què volem ensenyar i de quina manera ho farem en funció del públic al qual ens adrecem.

Abans de començar hem de saber quina mena de videocreació volem fer, després haurem de buscar un tema que, a més de que ens interessi a nosaltres, també pugui tenir algun interès per als altres.

Començar a gravar és l'opció més fàcil, però si abans de fer-ho tenim un petit guió on quedin representades d'una forma concreta les idees i conceptes que volem expressar, les imatges que enregistrarem i el resultat final seran molt millors.

El guió ens servirà per poder organitzar-nos millor la tasca i alhora veure com realitzar-ho en funció dels mitjans de que disposem.

d

Una bona forma de començar és fer una relació de tots aquells temes que són del nostre interès i de quins es poden extreure més coses en el moment de ser representats. A partir d'aquí caldrà escollir el millor què ens sembli.

A continuació ens posarem a pensar en el desenvolupament de la història pròpiament dita, cal preveure quines són les fases a seguir i si allò que anem a fer tindrà una estructura de fases convencionals -plantejament, nus i desenllaç- o bé si segueix una estructura diferent com probablement és el cas d'una obra videoartística.

Fet això començarem a entreveure què és el que volem ensenyar, quines imatges són les que han d'entrar en escena i quina estructura representativa hauran de tenir aquestes imatges. Una bona forma de posar ordre a aquestes imatges que estem imaginant és fer un storyboard.

Un storyboard no és altra cosa que la creació de diverses vinyetes, generalment dibuixades on es representa amb més o menys exactitud allò que volem que inclogui cadascuna de les imatges que crearem. L'story pot incloure a més el temps que ha de durar cada escena, els tipus d'angulacions que tindrà la càmera, els moviments que farà, els traspassos entre els diferents plans de filmació, el que l'espectador escoltarà i tot allò que pugui ajudar-nos a fer un enregistrament el més ordenat possible.

Un bon storyboard facilitarà el fet de poder preveure com serà el resultat final, ajudant així a descobrir les coses que cal modificar o ajustar per tal d'obtenir un bon resultat visual i que sigui alhora entenedor pel públic al qual s'adreça.