Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació 	edu365.cat

Com fer una ficció audiovisual?

animacions

 

d

Produir una pel·lícula en pla amateur no requereix de grans pressupostos ni d'altres complicacions. N'hi ha prou amb tenir una bona predisposició, uns coneixements bàsics dels codis mediàtics bàsics, a més de disposar d'una càmera de vídeo, dominar el funcionament d'un programa d'edició digital i un mínim de capacitat creativa per empescar-se una història i explicar-la audiovisualment.

Al marge d'aquestes obvietats és menester conèixer també el procés de planificació, una activitat prèvia que requereix d'un cert rigor per enfrontar amb un mínim d'èxit una producció audiovisual, on cal deixar molt clar què es vol fer. Deixar constància per escrit de què es vol fer ocupa temps, però ajuda a esforçar-se per aclarir les idees, evitar la improvisació i, sobretot, estalviar temps posteriorment, quan s'inicia la producció. Això no vol dir que no es puguin realitzar tantes modificacions com faci falta a mesura que es duu a terme el projecte si han de servir per enriquir el plantejament inicial.

 

PRIMER DE TOT

Decidir quina història -inventada, inspirada en un fet real, fantàstic o bé adaptant una obra literària- volem explicar, quin missatge o idea es vol transmetre, el públic a qui es destina, la viabilitat del projecte (disponibilitat d'equipament, persones, recursos econòmics, llocs d'enregistrament, etc.) i a través de quin gènere cinematogràfic.

 
 

 

1 2 3 4 5 6