Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació 	edu365.cat

I quan s'ha acabat, què?

animacions

 

Finalment, preveure un temps per a que totes les persones que han intervingut directa o indirectament en el procés de la pel·lícula puguin visionar i valorar el producte final, analitzant també tot el procés de l'experiència des del principi. És un bon moment per acabar de reconduir l'aprenentatge tot aclarint dubtes i recordant els diferents procediments seguits.

No es pot oblidar que les pel·lícules es fan per a que altres les puguin veure. És important, doncs, cercar temps i maneres per projectar-les tant a nivell intern com extern.

 

•  En el primer cas, per a que altres grups d'alumnes del mateix centre hi puguin tenir accés, bé sigui en tutories o aprofitant els dies que es celebra alguna festa escolar.

D

•  En el segon cas, facilitant a l'alumnat la possibilitat de poder moure via Internet la feina feta o bé enduent-se una còpia a casa seva. També enviant-la a concursos nacionals o internacionals. En aquest darrer cas podeu consultar aquesta web on hi consten tots els festivals de cinema infantil i juvenil que es fan en el món, indicant-se les entitats organitzadores, les dates, els llocs, etc.