INTRODUCCIÓ A LA POESIA
A PARTIR
DEL
ROCK CATALÀ

 

WEBQUEST
Activitat d'aprenentatge basada en Internet
Pensada per al cicle superior de primària i primer cicle d'ESO
INTRODUCCIÓ TASCA PROCÉS AVALUACIÓ CONCLUSIÓ CRÈDITS GUIA DIDÀCTICA

mqueralt@pie.xtec.cat          scapella@pie.xtec.cat