Exercicis i problemes

Avaluació

1 Un cotxe es mou en línia recta amb una acceleració constant. Quin tipus de moviment té?

2 Un cotxe redueix la seva velocitat de 72 km/h a 50 km/h en 5 s. La seva acceleració mitjana val:

3 Una motocicleta surt del repòs amb una acceleració constant de 2,8 m/s². La velocitat que tindrà als 9 s serà:

4 Un cotxe parteix del repòs i es mou en línia recta amb un MRUA com el representat en el gràfic. La seva acceleració és de:

5 Una pedra cau lliurement sota l'influència del camp gravitatòri terrestre. Podem dir que el seu moviment és un:

6 Un cos s'enlaira en direcció vertical amb una velocitat de 10 m/s. Quan arriba al punt més alt de la seva trajectòria, la seva velocitat val:

7 Si llancem un objecte verticalment cap amunt, en el punt d'altura màxima es compleix que:

8 Llancem un cos, verticalment cap amunt, amb una velocitat de 8 m/s. El temps que tarda a assolir l'altura màxima és:

9 El gràfic velocitat-temps d'un cos que es deixa caure des d'una certa altura és:

10 El gràfic següent representa el moviment d'un mòbil que: