Exercicis i problemes

Enunciats

Nivell de dificultat 1 Un cotxe que va a velocitat constant passa per un punt A a 25 m/s i va cap a un altre punt B situat en línia recta a la dreta d'A i a una distància de 2 km. Seixanta segons més tard passa per B un cotxe que es mou amb una velocitat constant de 20 m/s i que es dirigeix cap a A. Calcula on es trobaran i el temps que trigaran a fer-ho.
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 2 Calcula l'acceleració d'un cotxe que té un moviment rectilini uniformement accelerat sabent que en 8 s passa de 70 km/h a 110 km/h.
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 3 Dibuixa els gràfics velocitat-temps i posició-temps, des de t = 0 fins a t = 10 s, d'un cotxe que ha sortit del repòs i es mou en línia recta amb una acceleració constant de 5 m/s².
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 4 Un cotxe parteix del repòs amb una acceleració constant de 3 m/s². Calcula per a un temps de 8 s la seva velocitat, i el desplaçament que ha fet.
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 5 Un mòbil que parteix del repòs, es mou amb una acceleració constant de 6 m/s². Quant de temps trigarà a recórrer 100 m? Quant valdrà la seva velocitat quan hagi fet aquests 100 m?
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 6 Una motocicleta parteix del repòs i fa 1000 m en 28 s. Si el moviment és rectilini uniformement accelerat, calcula:
  1. L'acceleració
  2. La velocitat final
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 7 Es deixa caure un objecte des d'una altura de 20 m. Calcula el temps que tarda a caure i la velocitat quan arriba a terra.
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 8 Des de 30 m llancem un objecte verticalment cap a terra amb una velocitat de 2 m/s. Quan temps trigarà a arribar a terra? Amb quina velocitat arribarà?
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 9 Es llança verticalment cap amunt un cos amb una velocitat de 12 m/s. Calcula:
  1. Temps que tarda a arribar al punt més alt de la seva trajectòria
  2. Altura a què arriba
  3. Temps que tarda a baixar
  4. Velocitat que tindrà quan torni a terra

Resolució
Solució

Nivell de dificultat 10 Es deixa caure una pedra des de la boca d'un pou, i al cap de 3 segons, se sent el soroll de la pedra en xocar amb l'aigua. Sabent que el so es propaga per l'aire a velocitat constant de 340 m/s, calcula la profunditat del pou.
Resolució
Solució