Exercicis i problemes

Exercicis i problemes
1er cicle
Notació científica
?

Quan es fan servir quantitats molt grans o molt petites, és convenient utilitzar l'anomenada notació científica. Consisteix a utilitzar potències de 10, la qual cosa evita fer servir nombres amb molts zeros. En notació científica, els nombres s'expressen mitjançant una part entera, una altra de decimal i una potència de 10 amb exponent enter.

Per exemple:

459 = 4,59 · 100 = 4,59 · 102
6.360.000 = 6,36 · 1.000.000 = 6,36 · 106
0,9 = 9 : 10 = 9 · 10-1
0,00025 = 2,5 : 10.000 = 2,5 · 104 = 2,5 · 10-4


CONVERSIÓ D'UNITATS DE LONGITUD, ÀREA I VOLUM
UNITATS DE LONGITUD
·10 ·10 ·10 ·10 ·10 ·10
km hm dam m dm cm mm
:10 :10 :10 :10 :10 :10
UNITATS DE SUPERFÍCIE
·100 ·100 ·100 ·100 ·100 ·100
km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2
:100 :100 :100 :100 :100 :100
UNITATS DE VOLUM
·1000 ·1000 ·1000 ·1000 ·1000 ·1000
km3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3
:1000 :1000 :1000 :1000 :1000 :1000


Exemple

La piràmide de Keops es va construir fa uns 4.600 anys. Completa els factors de conversió, arrossegant els valors adequats per expressar aquest període de temps en segons i en notació científica.Autors: Jordi Carvajal i Joan Aragonés