GLOPS

DESPRÉS DE VEURE EL VÍDEO, INDICA SI LES FRASES SÓN CORRECTES O FALSES
C        F
Més de la meitat dels joves comprem coses perquè són de marques conegudes.
La publicitat forma part del nostre paisatge diari.
Els consumidors cada cop dominen menys el llenguatge publicitari.
La publicitat ens fa comprar una imatge i no pas el producte concret.
La publicitat ens arriba només per la televisió.Townsed, D. Euros and cents / CC BY-NC-SA 2.0