GLOPS

DESPRÉS DE LLEGIR EL TEXT, INDICA SI LES FRASES SÓN CORRECTES O FALSES
C        F
Si tinc una malaltia crònica, he anar al metge de capçalera per rebre consells especials
Per fer front a malalties és recomanable contractar una assegurança de vehicles
He de comprovar si tinc el calendari de vacunes al dia
He de visitar el centre de vacunes internacionals per demanar-hi consell
La visita al centre de vacunacions internacionals no s’ha de programar amb temps


imatge