GLOPS

ORDENA LES FRASES SEGÜENTSSEGUINT L'ORDRE DE LA TRAMA DEL CONTE.