GLOPS

Una infografia és una representació gràfica que permet transmetre informació de manera més visual i efectiva que els missatges textuals. En la infografia intervenen descripcions, narracions o interpretacions, presentades de manera gràfica, normalment figurativa. Els mapes, gràfics, vinyetes, etc. són infogrames que presenten una informació completa.

Els mitjans d'informació i comunicació les fan servir per il·lustrar textos o notícies. En aquesta unitat hauràs de fixar-te i entendre textos infogràfics que va publicar «El Periódico de l'estudiant». A partir dels textos, podràs resoldre les activitats proposades
Albert Bosch

FONT: Diari «Ara»