GLOPS

IDENTIFICA EL SIGNIFICAT DELS PICTOGRAMES DE CONTINGUT QUE APAREIXEN DARRERE ELS VIDEOJOCS.