GLOPS

LA LLEI DEFINEIX ELS DIFERENTS TIPUS D’ANIMALS QUE REGULA. APARELLA CADA DEFINICIÓ AMB EL TIPUS QUE LI CORRESPON.
: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge.

: Animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia.

: Animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la convivència amb les persones.

: Animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu cap identificació del seu origen o de la persona que n'és propietària o posseïdora.

: fauna que comprèn les espècies animals originàries de Catalunya o de la resta de la Península Ibèrica, i les que hi hivernen o hi són de pas.

: animal salvatge que viu compartint territori geogràfic amb les persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles.

http://www.scenicreflections.com/ithumbs/D-DAY_Wallpaper__yvt2.jpg