GLOPS

REESCRIU EN REGISTRE ESTÀNDARD ELS DOS APARTATS SEGÜENTS DE LA LLEI. RECORDA QUE EL TEU TEXT HA DE SER ENTÈS PER UN PÚBLIC NO ESPECIALISTA EN LEGISLACIÓ:articles