Llegir i descobrir

Barcelona a trenc d'alba

Alfonso Font i Juan Antonio de Blas

Rosa Aparicio Bertran
Febrer 2011.
Actualització gener 2012