Llegir i descobrir

El club dels caps rapats

Andreu Sotorra

Pintant un grafit

 • 1. El protagonista es diu (...) i té (...):

   Nappi / 16 anys
   Tato / 18 anys
   Nappi / 17 anys

 • 2. "Tag"és:

   El nom del gos i la marca del grafiter
   El nom del gos i una consigna
   El nom del gos i el nom del protagonista

 • 3. Tato compara el Nappi amb:

   Un mal dibuixant
   Un fill de papà
   Un ressentit

 • 4. La Rebecca era (...) i estudiava al (...):

   La noia del granellut / Politècnic de Cornellà
   La noia del Nappi / Politècnic de la Feixa Llarga
   La noia del Nappi / Politècnic de Santa Coloma

 • 5. Com a venjança per la mort d’en Rafik, uns skins:

   Trenquen el mobiliari urbà del barri
   Maten un company de la Rebecca
   Ataquen dos alumnes del curs de Rafik

 • Símbol skinhead
 • 6. El Nappi, en una assemblea, recorda un vers de:

   J.V. Foix
   Joan Salvat-Papasseit
   Pere Quart

 • 7. Què són els sharps?

   Skins antiracistes
   Skins nazis
   Skins independentistes

 • 8. El protagonista associa la mirada dels mossos d’esquadra amb la de:

   Schwarzenegger
   Tag
   El Doble T

 • 9. Els grafits d’en Nappi són qualificats de:

   Nou Art Conceptual Urbà
   Nou Art Conceptual Marginal
   Nou Art Urbà Autòcton

 • 10. L’aversió que el Nappi sent envers els africans es fa palesa:

   Skinhead En una baralla al tren de rodalies
   En una baralla a la parada del metro d’Universitat
   En una baralla a l’institut
 • 11. Què buscava la policia durant l’anomenada Nit dels Basars?

   Un carregament de tabac de contraban
   Un carregament de droga
   Un carregament de roba amb marques falsificades

 • 12. Què fan els skinheads un cop s’inicia l’incendi provocat?

  1. S’enfronten a la policia
   S’enfronten als venedors asiàtics
   Duen a terme robatoris a les botigues dels asiàtics

 • 13. El líder dels skins es feia dir (…) i la seva companya era la (..):

   El Doble T / Granelluda
   El Reebok / Rebecca
   El Gran Bengalí / Franciska