Llegir i descobrir

Un entre tants

Vicent Andrés Estellés

No escric èglogues

Cames de dona

Irats e gauzens me'n partray
s'ieu ja la vey, l'amor de lonh

JOFRE RUDEL


NO hi havia a València dos cames com les teues.
Dolçament les recorde, amb els ulls plens de llàgrimes,
amb una teranyina de llàgrimes als ulls.
On ets? On són les teues cames tan adorables?
Recórrec l'Albereda, aquells llocs familiars.                       5
Creue les nits. Evoque les baranes del riu.
Un cadàver verdós. Un cadàver fosfòric.
L'espectre de Francisco de la Torre, potser.
No hi havia a València dos cames com les teues.
Llargament escriuria sobre les teues cames.                    10
Com si anasses per l'aigua, entre una aigua invisible,
entre una aigua claríssima, venies pel carrer.

 

Comprensió del poema


 • 1. Relacioneu cada un d'aquests versos amb el contingut temàtic que els correspon:
Dolçament les recorde, amb els ulls plens de llàgrimes (2)
On ets? On són les teues cames tan adorables? (4)
Carregaven els hòmens els ventruts camions (15)
mentre un amic parlava dels seus anys de presó (25)
Sempre venies, mai no arribaves del tot (32)
No hi havia a València dos cames com les teues (40)
Un cadàver verdós, un cadàver fosfòric (41)
 • 2. Com és la dona que s'evoca en el poema:

   Una mestressa de casa que recull la roba del terrat
   Una noia jove i verge
   Una actriu que ensenya les cames

 • 3. Quina relació hi ha entre el poeta i la dona a qui s'adreça el poema:

   En realitat ella és una actriu que el poeta ha vist al cinema
   Són una parella que manté relacions sexuals
   Són dos joves que festegen com solia fer-se a l'època

 • 4. Per quina raó diu el poeta que ja no escriu èglogues, segons el poema:

   Perquè s'ha fet vell i ja li ha passat el temps de l'amor de joventut
   Perquè finalment ha perdut la seva estimada i està trist
   Perquè en realitat no va poder aconseguir l'amor de la noia i està desenganyat

 • 5. Qui pot ser el cadàver que apareix al començament i al final del poema:

   L'espectre de Francisco de la Torre, potser
   Ausiàs March, que s'ha despertat a la seva tomba
   L'autor d'èglogues que era el mateix poeta quan era jove

Mètrica del poema


 • Fixeu-vos en aquesta separació de les síl·labes dels dos primers versos del poema:

  No – ha – vi – a= a – Va – lència || dos – ca – mes – com – les – teues.
  Dol – ça – ment – les – re – corde, || amb – els – ulls – plens – de – llàgrimes


 • 1. Tenint en compte el recompte de síl·labes que segons la mètrica catalana té el poema, com s'anomena aquest tipus de vers:

   Hexasíl·lab (6 síl·labes per vers)
   Decasíl·lab (10 síl·labes per vers)
   Alexandrí (12 síl·labes per vers)

 • 2. L'alexandrí és un vers dodecasíl·lab amb cesura rítmica després de la sisena síl·laba. Com s'anomenen els dos fragments de vers que marca la cesura:

   Hemistiqui
   Retronxa
   Bioc

Llenguatge poètic


 • 1. El vers “No hi havia a València dos cames com les teues” té un protagonisme especial en el poema. Quin recurs literari hi apareix:

   Hipèrbaton
   Metàfora
   Hipèrbole

 • 2. La repetició d'aquest mateix vers al llarg del poema, quin recurs literari constitueix:

   Paral·lelisme sintàctic
   Anàfora
   Polisíndeton


 • 3. Destrieu quins recursos literaris apareixen en aquests versos:
entre una aigua claríssima, venies pel carrer (12)
la carn graciosa i fresca com un cànter de Serra (13)
l'olor d'oli fregit (17)
Sempre venies, mai no arribaves del tot (32)
Han passat segles, dies (44)