Llegir i descobrir

L'esclava de blau

Joaquim Borrell Garcia

Àngels Pérez i Montserrat Perelló
Març de 2009. Actualització: Juny 2011