Llegir i descobrir

La ciutat sense muralles

Oriol Vergés

Pilar Huguet
Novembre 2006
Les imatges d'aquesta unitat han estat cedides per Isidre Monés