Llegir i descobrir

L'ombra del Stuka

Pau Joan Hernàndez

Jordi Farrés iMercè Saurina
Novembre 2009 .
Actualització: Juny 2011