Llegir i descobrir

Què farem, què direm?

Pep Coll

  • 1. Les frases fetes que hi ha a continuació apareixen en el llibre. Escull un significat per a cada frase feta.

Parar els peus
No tocar quarts ni hores
Fer dentetes
Bufar i fer ampolles
Són carn i ungla
Esperar amb candeletes
Tenir la mà trencada
Pesar figues
  • 2. Al llarg de la novel·la, s'hi poden trobar una bona colla de mots compostos. Substitueix l'expressió entre parèntesi pel mot o locució que s'hi escaigui millor de la llista següent:

    de pressa - avui - de qualsevol manera - a poc a poc - silenci - soroll

S'arribaven (xino-xano) fins al museu.

A les vuit, quan vaig sentir el (ric-rac) de la clau.

La princesa que abandona (a corre-cuita) el palau de la festa.

Camina com sempre, de forma desmanegada amb els braços (pengim-penjam) .


  • 3. Es diu que minairó és un derivat de mina i que significa "petit miner". En la sèrie següent hi ha quatre mots que són derivats i els altres cinc, no. Fes clic a la columna correcta:
Derivat No derivat
Porticons
Cuquet
Espardenyot
Bruixots
Grupet
Fulletó
Comissió
Carreró
Esglaons


  • 4. La novel·la és narrada en primera persona. De les opcions següents indica quina és la que s'hi adequa més bé:

La protagonista, la Bet, explica una història lineal, és a dir des del començament fins al final
 
Hi ha una història dins la història: la narració de la Bet és la justificació de l'hominidi que creu que ha comès
 
L'àvia de la Bet explica la història del canut dels minairons


  • 5. Pep Coll, a més d'explicar-nos una història, pretén que el lector reflexioni sobre algunes actituds de la societat d'avui dia. Dels temes de la llista n'hi ha de principals i de secundaris. Tria'ls:

Principal Secundari
La poca qualitat de la programació de televisió

L'art modern com a negoci

Els tòpics ciutat/camp

L'empobriment lèxic dels parlants actuals

Prejudicis racials i socials

El civisme i la solidaritat

El respecte per la natura
  • 6. Al capítol 4, la Bet i la seva àvia reflexionen sobre els tractaments de cortesia i creuen que el tractament de vós està desapareixent. Indica quin tractament de cortesia s'ha utilitzat en cada una de les frases següents:


Vós Tu Vostè
Padrina, us sap greu que us tracti de vós?


Per què no m'has despertat, mare?


Hi ha posat segells, suposo.


Gràcies, senyor civil! No sap el gran pes que m'ha tret de sobre.


Que et puc ajudar, tiet?


Bon dia, padrí! Quants anys teniu?


I tantes que en sabeu, d'històries!


Pare, us confoneu.


Estigui tranquil·la, senyora.