Llegir i descobrir

Tristany i Isolda

Versió de Joseph Bédier i traducció de Carles Riba

Àngels Pérez i Montserrat Perelló
Juny 2005
Actualitzada: Juny 2008