Llegir i descobrir

Wonder

R.J. Palacio

Guió: Anna Pujol
Setembre 2013
Imatges cedides per Edicions La Campana