On s'amaga el faraó? Les piràmides

A l'Egipte antic es creia que la mort era l'inici d'una nova vida.

La tomba tenia una doble funció:
  • protegir el cos i les ofrenes
  • ser la llar de la seva nova vida

Si vas passant les següents pantalles podràs saber com es construia una piràmide i moltes més coses.


Grup La Romànica: Antoni Bardavio