Què es necessita per muntar un circuit elèctric? - Glossari

Bombeta

Bombetes

Portabombetes

Símbol normalitzat

Brunzidor

Brunzidors

Models comercials

Símbol normalitzat

Cables elèctrics (Conductors)

Models comercials

Símbol normalitzat

Commutador

Commutador

Models comercials

Símbol normalitzat

Commutador d'encreuament

Commutador d'encreuament

Model comercial

Símbol normalitzat

Interruptor

Interruptor

Models comercials

Símbol normalitzat

Motor

Motor

Models comercials

Símbol normalitzat

Pila

Models comercials

Símbol normalitzat

Polsador NO (Normalment Obert)

Polsador NO

Models comercials

Símbol normalitzat

Polsador NT o NC (Normalment Tancat)

Polsador NT

Models comercials

Símbol normalitzat

imprimeix