EINSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
   
     
 

Mòdul 1: El circuit elèctric El circuit elèctric

 
 

Mòdul 2: Dispositius bàsics de comandament Dispositius bàsics de comandament

 

Mòdul 3: Esquemes elèctrics.

 
 

Mòdul 4: Instal·lacions elèctriques d'interior

 
 

Mòdul 5: Dispositius de comandament i protecció