portada
Escrit per Pepon Negre
Gràfics de Tresa Calbó
Activitats de Mònica Grau
Veu de Ricard Garcia