portada
Escrit per Lourdes Parramón
Gràfics de Tresa Calbó
Activitats de Mònica Grau
Veu de M. Lluïsa Magaña