Ui! Dues vocals juntes

practica avalua't imprimeix


Clica sobre la granota per veure com es combinen algunes vocals per formar diftongs.

Grup de treball: Domènec Garrido, Maria Pujade, Joan Salamó i Josep Vives
Realització d'interactius: REVERSIBLE