Au, llegim!


Guió de les activitats: Rosa Aparicio
Animacions: Tresa Calbó