portada
Escrit per Pere Parramon
Gràfics de Tresa Calbó
Activitats de Mònica Grau
Veu de Ricard Garcia