Escull un element arquitectònic i posa-li el color correcte