Activitat 1

Per fer aquesta activitat has de respondre aquesta enquesta, imprimir-la i donar-la al teu mestre o a la teva mestra.
 • Escriu el teu nom i cognoms:
 • Saps com neixen els nens i les nenes?
 • Si la teva resposta anterior ha estat "Sí", digues qui t'ho ha explicat.
 • Has llegit algun llibre sobre educació sexual?
 • Si la teva resposta anterior ha estat "Sí", quin llibre és?
 • Parles amb els teus pares de temes relacionats amb el sexe? Tant si la resposta és afirmativa com negativa, explica per què.

 • Intenta definir breument aquestes paraules:
  • Menstruació
  • Fecundació
  • Ovaris
  • Penis
  • Vulva