Si ja has llegit tota la informació, et vols posar a prova?

L'APARELL REPRODUCTOR FEMENÍ

En néixer, els éssers humans som gairebé tots iguals. L'únic que realment podem determinar en el moment del naixement és si es tracta d'un nen o d'una nena, ja que cada sexe té uns òrgans sexuals diferents.
La finalitat de l'aparell reproductor és la reproducció, és a dir, la formació de nous éssers.
Per fer possible la reproducció, els ovaris produeixen òvuls i els testicles espermatozoides.
Quan un òvul s'uneix a un espermatozoide, s'inicia una nova vida.

L'aparell reproductor femení està format principalment per 5 òrgans sexuals: investiga, fent clic a cada nom, què són i quina funció fan.