L'APARELL REPRODUCTOR MASCULÍ

L'aparell reproductor masculí està constituït principalment per aquests organs sexuals. Investiga, fent clic a cada nom, què són i quina funció realitzen.

Si ja has llegit tota la informació, et vols posar a prova?