Completa aquest esquema sobre el tema de la reproducció en els éssers humans:
MAPA DE CONCEPTES