Títol de la unitat: La reproducció en els éssers humans

Àrees curriculars implicades:

  • Àrea de coneixement del medi natural
  • Àrea de llengua i literatura catalana

Etapa educativa: educació primària

Cicle: cicle superior

Autors:
José Luis Lázaro Cantabrana
Yolanda Cardona Casanova