A la MUD has vist les principals unitats de relleu de Catalunya. Prova, amb aquest exercici d'avaluació, si t'has fixat bé triant-hi la resposta correcta i comprovant, en cada apartat, si has encertat o no el resultat.

1 El Pirineu Axial se situa a...
2 Quin cim no és als Pirineus?
3 La costa catalana té un total de...
4 Quin accident geogràfic no el trobem a la costa catalana?
5 La Depressió Central és una unitat de relleu que s'estén entre la serralada prelitoral i la serralada litoral