Reduir? Augmentar? Escala

L'escala

Si vull dibuixar un objecte molt gran en un full de paper i no m’hi cap l’he de reduir, o sigui fer més petit.

Si necessito que el dibuix guardi les proporcions de la realitat, per exemple per prendre’n mesures... haig de fer una reducció a escala.

Fes clic sobre la imatge i veuràs exemples

Reduir a escala

Reduir a escala vol dir dividir totes les mides d’un model per la mateixa quantitat.

Mira com es fa fent clic sobre la imatge.

Escala numèrica

L’escala numèrica ens indica quantes vegades hem reduït o augmentat el dibuix en relació al model. Així podem saber quina proporció guarda amb la realitat.

A veure si encertes fent clic sobre la imatge.

I ara...ho fem més gran

Però també puc augmentar a escala, és a dir, fer el dibuix més gran que el model guardant les proporcions. Per això haig de multiplicar totes les mesures per la mateixa quantitat.

Ho faig servir quan miro un objecte molt petit amb el microscopi o bé quan utilitzo el zoom d’un programa de dibuix.

Mira com es fa fent clic sobre la imatge.


Autora: Carme Vall
Aquesta mud forma part d'un projecte que l'autora desenvolupa gràcies a una llicència per estudis concedida pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm: 3363 (5/4/2001))