CONSIDERACIONS GENERALS

A fi de tenir en compte els aspectes culturals que acompanyen cada una de les llengües, s'ha considerat el model d'identificació de 7 continents, el més reconegut als territoris de parla anglesa.
CRÈDITS