Stop disasters

Ciències socials / Emprenedoria

Stop disasters


Simulador per conèixer els riscs provocats per desastres naturals, com tsunamis, incendis forestals o terratrèmols, i aprendre a gestionar els recursos per protegir la població