Exercicis i problemes

Enunciats

Nivell de dificultat 1 La temperatura a que el nitrogen passa de líquid a gas és de 77 K. Expressa-la en graus Celsius.
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 2 El plom fon a 328 ºC. Quants kelvin són?
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 3 Un cos augmenta la seva temperatura 20 ºC. Quants kelvin ha augmentat?
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 4 Expressa la temperatura de fusió de l'aigua en kelvin.
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 5 La temperatura a la superfície del Sol és, aproximadament, 6.000 K. Quants graus centígrads són?
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 6 L'Alba està aprenent anglès a Londres. Quan telefona a casa, diu que està a 68 graus. És possible?
A quants graus Celsius està? I a quants kelvin?
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 7 Escalfem 0,5 kg d'oli per fregir patates i la seva temperatura augmenta en 150 graus. Quanta calor ha absorbit aquest oli?
Capacitat calorífica específica de l'oli: 1.970 J/kg·K
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 8 Una cullera d'acer de 20 g de massa absorbeix 400 J. En quina quantitat s'incrementarà la seva temperatura?
Capacitat calorífica específica de l'acer 460 J/kg·K
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 9 Escalfem 750 g d'aigua, inicialment a 20 ºC, fins a assolir els 50 ºC. Quina quantitat de calor ha absorbit l'aigua?
Capacitat calorífica específica de l'aigua: 4.180J/kg·K
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 10 La capacitat calorífica específica de l'aigua és 1 cal/g·ºC. Quin és el seu valor en unitats del SI (J/kg·K)?
Resolució
Solució