Llegir i descobrir

Un enemic del poble

Henrik Ibsen

Montserrat Deulofeu
Octubre 2007
Data actualització Juny 2011