Llegir i descobrir

L'illa del tresor

Robert Louis Stevenson

Mapa de l'illa
Noemi Bagés
Núria Ivern
Febrer 2009
Gravats extrets de Wikimèdia