Llegir i descobrir

Molly Moon i l'increïble llibre d'hipnotisme

Georgia Byng

  1. Saps completar els eslògans dels anuncis que agraden a la Molly?

  Emboliqui's i toqui el dos al regne de Amorós.
  , sabor per un tub! Siguis un bergant, siguis un senyor, bevent faràs sensació!
  Ei, vols saber què és la felicitat? Doncs tasta una Glòria ben aviat!
  Camina a passos de gegant, posa't Diva.

 

  2. Relaciona cada una d'aquestes afirmacions amb el nom que correspongui:

 

  3. Recordes la cançó de la senyora Trinklebury? Completa-la, aquí tens alguns noms que et poden servir:

  moixons, cucut, colom, mare, germana, ocells, empenta, niu.

"Perdoneu, , el marró
que del d'una us tragué.
Sa fou qui ho aprengué,
ella li ensenyà que empènyer és millor"

 

  4. Busca la paraula que correspon a cada una de les següents definicions:

  Quin és el significat de de la paraula grega hipnos?

  Nom amb què també és conegut l'hipnotisme

  Quan una persona està sotmesa a la voluntat d'un hipnotitzador es troba en aquest estat

  Acció d'hipnotitzar-se un mateix

  Hipnotizar és provocar en algú